Vierende gemeente

Onder de taakgroep ‘Vierende gemeente’ vallen de volgende commissies;

Welkomscommissie

Uitingen (bloemen en kunst)

Liturgie Commissie

Muziek

Beam-team (presentatie)

Kind & Kerk

Themadiensten

Kerkelijk jaar