Missionaire gemeente

Onder de taakgroep ‘Missionaire gemeente’ vallen de volgende commissies;

Zending & Hulpverlening

Evangelisatie

Alpha- en Bijbelcursus

Externe Informatie

Website en Publicaties