Liturgie

Zondag 24 september 2023
9.30 uur | ds. Ernst Leeftink

Kind en kerk-dienst | Thema: Bouwstenen
Liturgie
Welkom en mededelingen
Moment stilte
Votum: Opw. 847
Zegengroet
Zingen: GK 163:1, 2
Gebed
Bijbellezing:
– Lukas 6:36-38 (BGT)
– Lukas 6:46-49 (BGT)
Luisterlied: kOpw. 279
Preek
–  ELB 430 (Video)
Tien Geboden
Zingen: Bouw je leven op de rots
Gebed
Collecte & Luisterlied ‘Samen’
Zingen: Ps. 125:1, 2, 4
Zegen: kOpw. 311

14.30 uur | ds. Koos Tamminga
Liturgie
Schoollied: GKN 250:1
Moment stilte
Votum en groet
Zingen: GK 158
Gebed
Lezen: Psalm 14
Zingen: GKN 172:1, 2, 5
Verkondiging – Zijn ongelovigen gek?
Zingen: NPB 14
Dankgebed en voorbeden
Collecte  
Zingen: GKN 249:1, 6, 7, 8
Zegen