Liturgie

Zondag 28 November
9.30 uur | student Kasper de Graaf te Kampen
Liturgie:
Welkom
Moment stilte
Votum en groet
Zingen: GKN 188: 1, 4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: GKN 240: 3    
Gebed
Lezen: Daniël 2: 1-30
Zingen: Ps. 146: 2, 3
Preek
Zingen: GKN 193: 3, 4
Wet van de HERE
Zingen: Ps. 25: 7
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: NLb. 766: 3
Zegen

14.30 uur | ds. J.B.K. de Vries
Liturgie:
Welkom
Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 89:1
Gebed
Lezen: Hebr. 10,1-18
Zingen: Ps. 40:3
Tekst: H.C. Zondag 15
Preek
Zingen: GKN 205
Geloofsbelijdenis
Zingen: GKN 228:1
Gebed
Collecte
Zingen: GK 155:4
Zegen