Liturgie

Zondag 21 juli
9.30 uur
Welkom en mededelingen
Schoollied –  E&R 244
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opw. 847
Gebed
Openbare geloofsbelijdenis             
– Opw. 488                                           
– Opw. 710
Collecte & luisterlied
Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 1 : 1 – 10 (NBV21)
Zingen: Ps. 146:1, 3, 5
Tekst: 1 Tessalonicenzen 2:19-20
Preek
Zingen: Opw. 705
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 785
Gebed 
Zingen: Opw. 687
Zegen | AMEN=NLb. 416:1, 4

14.30 uur
Samen met CGK Dedemvaart, in de Lichtbron
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opw. 277
Gebed.
Zingen: Lb. Ps 36:2
Bijbellezing:
– Psalm 37:1-6
– 1 Johannes 4:15-19
Zingen: Lb. Ps 37:2,6
Verkondiging:
– Thema – gegrepen door de grootheid van God.
Zingen: Ps. 146:1, 3
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: GK 161:1
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK. 161: 3, 4
Zegen