Liturgie

27 januari 2023 
9.30 uur | ds. L.E. Leeftink
Welkom en mededelingen
Schoollied | Ps. 146:8
Votum en groet
Zingen: Ps. 84:1, 2
Wet
Zingen: Opw. 689
Gebed
Kindmoment
Videolied – Kijk eens om je heen
Schriftlezing: Lukas 4:14 – 32
Zingen: Ps. 146:1, 5, 6, 8
Preek
Zingen: Ps. 48:1, 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen: OLb. 473:1, 2, 3, 4, 10
Zegen

14.30 uur | br. J.B.K. de Vries
Welkom en mededelingen
Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 25:1
Gebed
Lezen: Handelingen 4:1-12
Zingen: Ps. 146:2
Tekst: H.C. Zondag 11
Zingen: Ps. 118:8, 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK. 163:1, 2, 3
Gebed
Collecte
Zingen: GK. 164
Zegen