Liturgie

Zondag 2 oktober
Morgen 9.30 uur | ds. L. Sollie
Welkom en mededelingen
Schoollied | NLB 806
Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 96:1, 6, 8
Gods wet
Zingen: NPB Ps. 99:2, 4
Gebed
Lezen: Psalm 94:1-9 | Zingen: Ps. 94:5
Lezen: Psalm 94:12-19 | Zingen: NPB Ps. 94:6 
Lezen: Romeinen 12:14-21 Zingen: Ps. 57:1, 2
Tekst: Psalm 94:1, 2
Verkondiging
Zingen: NPB Ps. 4:2, 3
Dank- en voorbeden
Collecten
Zingen: NLb. 1009
Zegen

Middag – 14.30 uur | Martijn Dekker
Welkom en mededelingen
Schoollied | Ps. 31:2
Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Opw. 640
Bidden
Lezen: Genesis 11:1-9
Zingen: Ps. 2:1-2
Preek
Zingen: Ps. 31:2, 11, 12, 14
Geloofsbelijdenis: GK 161
Bidden
Collecte
Zingen: Opw. 42
Zegen