Liturgie

[printfriendly]

Zondag 15 mei 2022 – Collectes: 1. De Verre Naasten | 2. Kerk 
9.30 uur ds. R.M. Meijer, Meppel
(Bevestiging van ambtsdragers)
Welkom en mededelingen
Schoollied – Ps. 128:1
Moment stilte
Votum en groet
Zingen: NPB 121:1, 2
Wet
Zingen: GK 157
Gebed
Kindermoment
Lezen: Openbaring 2: 1-7
Verkondiging
Lied: Herstel mijn eerste liefde…
Bevestiging
– Zingen: Lb. 456
Zingen: Ps. 135:1, 12
Gebed
Collecte
Zingen: NPB 121:3, 4
Zegen

14.30 uur ds. A.J. Holsappel, Nijverdal
(Interactieve dienst)
Welkom en mededelingen
Schoollied – Ps. 146:3
Zingen: NPB 131:1, 2, 3
Moment stilte
Votum en groet
Zingen: PvN 84
Gebed
1e Lezing: Romeinen 11,33-36
Gespreksronde 1
2e Lezing: Romeinen 12, 1-18
Verkondiging n.a.v. Romeinen 12:1
Gespreksronde 2
Sela – ‘Ruimte voor U…’
Gespreksronde 3
Dankgebed en voorbeden
Zingen: NLb. 1006
Collectemoment
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 832
Zegen
Zingen: GKN 167