Lerende gemeente

Onder de taakgroep ‘Lerende gemeente’ vallen de volgende commissies;

Catechese

Jongerenwerk (CJW)

Jeugdwerk

Gemeenteopbouw

Triangel (gezin-school-kerk)

Vorming en Toerusting