Kerkdiensten

Kerkdiensten van de gereformeerde kerk vrijgemaakt “de Lichtbron”, Meppelerweg 43, Balkbrug

Preekvoorziening/Contactpersoon Dick v.d Horst 0523-676527

Klik hier onder om opnames van eerdere diensten terug te kijken via ons YouTube-kanaal.

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via kerkdienstgemist.nl

5 december 2021
9.30 uur leesdienst br. Klaas Pielman
14.30 uur ds. C. van Dijk, Ommen-Noord-Oost
Deze zondag voorbereiding viering Heilig Avondmaal
Collecten
1. Bouwfonds
2. Kerk

12 december 2021
9.30 uur ds. K. Tamminga, Meppel
14.30 uur ds. D.S. Dreschler, Heemse
In de morgendienst openbare geloofsbelijdenis door Evelien Koelewijn
In beide diensten viering van Heilig Avondmaal
Collecten
1. Kerstviering eigen gemeente
2. Kerk

19 december 2021
9.30 uur ds. R.W.J. van Ommen, Rouveen
14.30 uur ds. J.W. Boerma, Hardenberg-Centrum
Collecten
1. WIC
2. Kerk