Kerkdiensten

Kerkdiensten van de gereformeerde kerk vrijgemaakt “de Lichtbron”, Meppelerweg 43, Balkbrug

De diensten zijn rechtstreeks te volgen of later terug te kijken via kerkdienstgemist.nl

Preekvoorziening/Contactpersoon Dick v.d. Horst 0523-676527

Klik hier om opnames van andere activiteiten terug te kijken via ons YouTube-kanaal.

28 augustus 2022
10.30 uur Voorganger ds. R.H. Veldman
Kerkdienst van de gezamenlijke kerken in Balkbrug in het openlucht theater
14.30 uur ds. K. Tamminga, Meppel
Deze zondag voorbereiding viering Heilig Avondmaal
Collecten
1. Red een kind
2. Kerk