Besluit omtrent Coronavirus

Kerkdiensten.

Het aantal besmettingen door corona loopt helaas weer op. De maatregelen vanuit de Rijksoverheid worden weer aangescherpt. In de persconferentie van afgelopen dinsdag werden geen maatregelen genoemd die het kerkelijke leven in directe zin betreffen.

Verantwoordelijk voor elkaars gezondheid
Het toenemende aantal besmettingen en de druk op ziekenhuizen wijzen erop dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid. Daarom is het heel belangrijk om ons goed aan de basisregels te houden. De basisregels worden hieronder nogmaals weergegeven:

  • blijf thuis / laat je testen bij klachten;
  • was je handen;
  • hoest en nies in je elleboog;
  • bewaar afstand naar elkaar toe. Het advies is om 1,5 meter afstand te houden.

Advies Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

Het CIO geeft het advies om de onderlinge afstand van 1,5 meter ernstig te overwegen voor toepassing in de erediensten. Het komt de veiligheid van de kerkgangers ten goede. Omdat het coronatoegangsbewijs niet van toepassing is op de kerkdiensten is het extra belangrijk om je aan de basisregels te houden. Het CIO adviseert in verband met de mondkapjesplicht in openbare gebouwen ook om mondkapjes te gaan dragen als je loopt in de kerkzaal.

Nieuwe coronaregels in onze gemeente.

Tot op heden hebben wij steeds het advies gevolgd van het CIO. Dat gaan wij nu ook weer doen. Daarom zijn de volgende regels vastgesteld:

  • draag een mondkapje als je loopt door de hal en de kerkzaal;
  • het is belangrijk om onderling afstand te bewaren. De rijen in de kerkzaal worden daarom op iets grotere afstand geplaatst, zodat er meer ruimte tussen de rijen is. Als gezin kun je uiteraard bij elkaar zitten. In de hal van de kerk liggen de rode kruizen. Neem als persoon of als gezin 2 of 3 (als je meer afstand wilt bewaren) kruizen mee en leg die op de stoelen naast jouw zitplaats. Op die manier is er onderlinge afstand;
  • wat betreft de gemeentezang; de voorgangers zullen gevraagd worden terughoudend te zijn met het opgeven van liederen.

Het is moeilijk te voorspellen of er voldoende zitplaatsen zijn voor iedereen. Daarom zal per dienst een beperkt aantal wijken worden uitgenodigd. Concreet betekent dit dat voor komende zondag (7 november) ’s morgens de wijken 1, 2 en 3 worden uitgenodigd en voor zondagmiddag de wijken 4, 5 en 6. Voor de zondag daarop zal het omgekeerd zijn (’s morgens wijk 4, 5 en 6; ’s middags wijk 1, 2 en 3). Mocht blijken dat er voldoende ruimte in de kerkzaal is, kan deze regel opnieuw worden bezien. Via Scipio zul je iedere keer op de hoogte gebracht worden, wanneer welke wijk aan de beurt is.

Toenemende kloof in de maatschappij
Om ons heen zien wij in de maatschappij steeds meer een kloof ontstaan tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. In de kerk doen wij daaraan niet mee. We zijn met elkaar geroepen om kerk van Christus te zijn en dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Laten we die verantwoordelijkheid ook bewust nemen en samen (wel of niet gevaccineerd, kwetsbare mensen of jong en sterk in gezondheid) kerk van Christus zijn.

Je verantwoordelijkheid nemen betekent voor een gevaccineerde dat je niet doet of de regels voor jou niet meer gelden. Voor een ongevaccineerde betekent het dat je niet doet alsof je niet wilt zorg dragen voor de gezondheid van een ander.

Tot slot; wij mogen vol vertrouwen vasthouden aan de goede zorg van onze God. Onze hoop blijft op Hem. Laat dit ons gebed zijn.