Commissie Jongeren Werk

Als missie voor de Commissie Jongeren Werk is geformuleerd:

Alle jongeren in de kerk bekend maken met en stimuleren tot het geloof in Christus en Zijn levensreddende werk (Ef 3: 14 – 17a).

Dit richt zich op drie hoofdactiviteiten:

  1. Het aanreiken en overdragen van alle kennis die nodig is om Gods Woord voor “waar” aan te nemen. (Zondag 7 HC);
  2. Het motiveren en voorleven van deze kennis zodat een vast vertrouwen en een grote liefde tot God kan ontstaan. (Zondag 7 HC);
  3. Het bidden om de werking van de Heilige Geest om zo te proberen invloed uit te oefenen op de leefwereld van de jongeren zodat de resultaten van voornoemde hoofdactiviteiten niet worden bedreigd, maar tot volle ontplooiing kunnen komen.

In deze commissie zijn (de volgende afvaardigingen) vertegenwoordigd: ouders, jeugdleiders 12+, jeugd 16+, Kind & Kerk, catecheseteam, kerkenraad en op verzoek schuift onze predikant aan als adviseur.