Ondersteuning

E-mailadres commissie van beheer: beheer@balkbrug.gkv.nl
Rekeningnummer kerk: NL 94 RABO 0312961588 t.n.v. Gereformeerde kerk Balkbrug

Onder de taakgroep ‘Ondersteunig’ vallen de volgende personen/zaken;

Koster(es)

Beheer gebouwen

Beheer Voorzieningen

Beheer Terrein en Tuin

EHBO / BHV