Adressen

Adres kerkgebouw: Meppelerweg 43 te Balkbrug. Telefoon: 0523-657017
Postadres: Postbus 25, 7707 ZG Balkbrug

Kosteres: Aldie Schouten, 0523657570
bjfschouten@hotmail.com       

Kerkelijk bureau: G. Visscher, Maatschappijwijk 32, 7707SH Balkbrug
kerkelijkbureau@balkbrug.gkv.nl        

Media-team: media@balkbrug.gkv.nl

Liturgiecommissie: liturgie@balkbrug.gkv.nl

Beamteam: beamteam@balkbrug.gkv.nl

Evangelisatie commissie:  ec@balkbrug.gkv.nl

Kerkblad ‘de Bouwsteen’: kerkblad@balkbrug.gkv.nl

Commissie van Beheer: beheer@balkbrug.gkv.nl            

Diaconie: diaconie@balkbrug.gkv.nl     

Scriba: scriba@balkbrug.gkv.nl
Postbus 25, 7707 XG, Balkbrug

Organisten: organisten@balkbrug.gkv.nl

Jeugd 16+ Martyria: martyria@balkbrug.gkv.nl

Veldzicht: klik hier voor info

Preekvoorzieining: D.J. van der Horst, 0523 676527
dg.vanderhorst@gmail.com

Wanneer u inhoud, artikelen, nieuws, foto’s of video’s op de website wilt publiceren dan kunt u contact opnemen met de websitecommissie.
E-mail: website@balkbrug.gkv.nl