Themadienst

Themadienst  zondag  25 november 2018


Jongerendienst 19 juni

Themadienst_Vaderdag


Zondagmid12687778_937271536321131_3788872357902121146_ndag 7 februari is er een themadienst georganiseerd door de jongeren van de jeugdvereniging Martyria.

Het thema gaat over ‘Schuilen bij God’. We kunnen er meer over vertellen, maar we kunnen ook zeggen; luister maar naar opwekking 625: ‘Wat een liefde’. (klik hier) Wees van harte welkom om er meer over te horen.

Gods liefde voor ons willen we graag uitstralen naar een ander. Dat laten we deze dienst zien door de collecte een speciaal tintje te geven. De collecte zal dan bestemd zijn voor mensen die wel een kleine verrassing kunnen gebruiken. Kent u iemand die zo’n verrassing verdient ? Dan mag u hieronder zijn/haar naam invullen en met de wens, dit stukje uitknippen en in de collectezak stoppen. Het collectegeld wat overblijft is bestemd voor de diaconie.

Dit briefje is ingevuld door: __________

De volgende persoon kan een kleine verassing gebruiken: ___________

Ik vind dat hij/zij een verassing verdient omdat ____________

Adresgegevens ontvanger: ______________

Wens:

() Bos bloemen

() Verassingspakket

() Een andere wens: ___________________