Liturgie

24 september 2017
9.30 uur – ds. S. de Bruine

Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Gez. 151 (melodie ps. 119) bescheiden)
Gebed i.c.m. de 10 woorden van het verbond
Lezen: Prediker 4:17-5:19
Zingen: Ps. 27:1 (toewijding)
Lezen: Jac. 1:19-27
Zingen: Ps. 27:7 (hartstocht)
Verkondiging
Zingen: Ps. 42:1,3 9 (verlangen en toewijding)
Dank- en voorbeden:
Inzameling van de liefdegaven
Zingen: Ps. 73:11 (geduld)
Zegen

14.30 uur – ds. M. van Loon

Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 145:1, 3
Gebed
Lezen: HC zondag 8
Lezen: Matteüs 3
Zingen: Gez. 109:1, 3
Preek n.a.v. HC 8
Zingen: Gez. 106:2, 3, 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Gez. 107:1, 4
Gebed
Inzameling van de liefdegaven
Zingen: Lb. 457
Zegen