Liturgie

Zondag 25 augustus
9:30 uur – ds. R.W.J. van Ommen – Rouveen

Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 122:1 (Ik was verheugd toen men mij zei)
Verootmoediging
Zingen: GK. 156 (Heer, ik kom tot U)
Gebed om de opening van het Woord
Lezen:  Jakobus 1:19 – 2:13
Zingen: Lb. 459:1, 2, 7 (Door de nacht van strijd en zorgen)
Tekst: Jakobus 2:1
Preek – Thema: Ik zie, ik zie …
Zingen: Opw. 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Leefregels
Gebed
Inzameling van de liefdegaven
Zingen: Ps. 67:1 (De HERE God zij ons genadig)
Zegen

14:30 uur – ds. A.P. Feijen

Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 85: 3, 4
Gebed
L-  1 Kon. 21
Zingen: Ps. 12  (alle coupletten)
T- 1 Kon. 21: 27-29
Zingen: NLB. 864: 5  (`Daarom zij lof de Here…’)
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: NLB. 793  (`Bron van liefde, licht…’)
Gebed
Inzameling van de liefdegaven
Zingen: GK. 109: 1, 4 (`Halleluja, lof zijn het Lam…’)
Zegen