LiturgieZondag 1 augustus
9.30 uur | ds. J.B.K. de Vries – Balkbrug
Liturgie:
Welkom en mededelingen
Stil gebed.
Votum en groet
Zingen: Ps. 5:1, 2
Wet
Zingen: Ps. 5:3, 4
Gebed
Lezen: Prediker 5:7 – 6:12
Zingen: Ps. 49:1, 2, 3
Tekst: Prediker 5:9
Preek
Zingen: Lb. 296:1, 2, 3
Gebed
Collecte
Zingen: Ps. 103:4
Zegen

14.30 uur ds. D. Brienen | Hardenberg
Deze dienst is samen met CGK in De Lichtbron te Balkbrug
Liturgie:
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opw. 7
Gebed
Schriftlezingen:
 – Genesis 1:1-3, 14-15, 26-28
 – Psalm 19:1-7
 – Romeinen 1:18-23
Zingen: Ps. 19:1, 2
Verkondiging: Waarom schiep God de wereld?
Zingen: GK. 161:1, 3, 4
Dankgebed/voorbede
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 70:1, 2 ,3
Zegen (Gezongen amen)