Liturgie

Zondag 24 juni – Leesdienst
9:30 uur – br. Wim Hoeve

Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 67:1, 3
Wet
Zingen: NLb.912:1-6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Gebed
Lezen: Handelingen 4:1-31
Zingen: Ps. 118:2, 5
Lezen: Psalm 56
Preek over Psalm 56:4-5
Zingen: Ps. 56:1,3, 5
Dankgebed
Inzameling van de liefdegaven
Zingen: NLb. 146c:1, 4
Zegen

14:30 uur – Student Pim Poortinga

Moment stilte
Votum en groet
Zingen: GK 168
Gebed
Zingen: GK 103:1, 4, 8, 9
Lezen: Romeinen 1:16-17 – Jakobus 1:19-27
Zingen: NPB Ps. 124
Preek
Zingen: GK 158
Geloofsbelijdenis: NGB artikel 17
Zingen: GK 164
Inzameling van de liefdegaven
Gebed
Zingen: GK 149
Zegen