Liturgie

Zondag 18 februari
9.30 uur – Leesdienst: br. D.J. van der Horst

Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 147:1, 7
Wet
Zingen: Ps. 119: 1, 53
Gebed
Lezen: 1 Petrus 2:4 -10, 3:8, 4:7 -11 en 5:12-14
Zingen: GKN 251:1 – 4(Lb. 106)
Tekst: 1 Petrus 5 : 14
Verkondiging
Zingen: GK 89:1 – 4
Dankgebed
Inzameling van de liefdegaven
Zingen: Ps. 133: 1, 2 en 3
Zegen

14:30 uur – ds. J.B.K. de Vries

Moment stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 138:1
Gebed
Lezen: 1 Cor. 15:50-58
Zingen: Lb. 300
Tekst: H.C. Zondag 16
Preek
Zingen: GKN 189:4, 5, 6(Gez. 79:4,5,6)
Geloofsbelijdenis
Zingen: GKN 177:1-4 (Gez. 161:1 – 4)
Gebed
Inzameling van de liefdegaven
Zingen: Ps. 118:8

Zegen