Liturgie


Zondag 22-11-2020
Morgen | 9.30 uur – Afscheidsdienst ds. S. de Bruine
Liturgie
Welkom
Opw. 832 (Jezus Overwinnaar)
Votum en groet
Ps. 138:1
Gebed: GKN 243 (“Heer ik kom tot U”)
Lezen:
 – 2 Cor. 1:3-14
Ps. 138: 4
 – 2 Cor. 1:15-22
Tekst: 2 Cor. 1:20
Verkondiging
GK. 118:1 (God is getrouw zijn plannen falen niet)
Gods woorden van liefde en bescherming
GK. 118:2 (de Heer regeert zijn koninkrijk staat vast)
Dank- voorbeden:
Inzameling van de liefdegaven
Opw. 733 (10.000 redenen)
Opw. 710 (Gebed om zegen)
Zegen   

Middag | 15.00 uur  – ds. J.B.K. de Vries
Liturgie
Welkom
Votum en groet
Ps. 105:1, 2
Gebed
Lezen: Marcus 12:28 – 34
GK. 106:1 – 4
Tekst: Zondag 8
Opwekking 520 – Wees mijn verlangen
Geloofsbelijdenis
GK. 165
Gebed
Collectemoment
GK. 139: 3 
Zegen

Avond | 19.00 uur – ds. S. de Bruine
Afscheidsdienst met jeugd
Opwekking 764 – Zegenkroon
Opwekking 789 – Lopen op het water
Welkom
Breng ons samen – Sela
Thuis – Sela
Gebed
Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg
Opwekking 811 Witter dan sneeuw
ds. Sijtze de Bruine | Thema waarom is er zoveel lijden in de wereld?
Video | Denkstof, waarom is er lijden in de wereld
Lezing: Jacobus 1:2-8 (BGT)
Video | Lied van Job
Lezing: Jacobus 1:12-18 (BGT)
Video | Als het leven soms pijn doet
Opwekking 720 – God maakt vrij
Opwekking 803 – Vol ontzag
Gebed
Zegen
Opwekking 354 – Glorie aan God