Leerdiensten ‘Kerk in de wereld’

Logo witte achtergrondhulluGelovigen zijn in ons land in de minderheid. Kerken worden kleiner. Wat is in deze nieuwe situatie de opdracht van de kerk? Hierover hoop ik een serie van drie leerdiensten te houden rond Pasen.

De eerste dienst op 13 maart gaat over de kerk als minderheid. We maken dan ook al een begin met onze taak: het gebed voor de wereld.

In de tweede dienst op 20 maart gaan we verder met onze taak: de daden van Christus doen en de woorden van Christus spreken.

Uw vragen over deze preken kunt u stellen door mij na de dienst aan te spreken of via de mail (dehullu@gkv.nl) of de telefoon (0529-467852). Ik hoop daar in de dienst van 3 april dan op in te gaan. Verder hoop ik in die dienst aan te geven wat het betekent voor het gemeente-zijn en sluiten we af met lofprijzing.

Harrie de Hullu