Kerkdiensten

25 febr. 2018
9.30 uur leesdienst br. R.S. Visscher
14.30 uur ds. R. de Graaf