Kerkdiensten

Kerkdiensten van de gereformeerde kerk vrijgemaakt “de Lichtbron”, Meppelerweg 43, Balkbrug

Contactpersoon Dick v.d Horst 0523-676527

Klik hier onder om opnames van eerdere diensten terug te kijken via ons YouTube-kanaal.

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via kerkdienstgemist.nl

Alle diensten onder voorbehoud van coronamaatregelen en met een maximum van 80 aanwezigen.

8 augustus 2021
9.30 uur leesdienst br. Wim Hoeve
19.00 uur ds. C. van Dijk, Ommen-Noord-Oost
De avonddienst is samen met CGK in kerkgebouw CGK.
Beide diensten 80 personen en online.
Collecten
1. Verre Naasten
2. Kerk

15 augustus 2021
9.30 uur ds. D.S. Dreschler, Heemse
14.30 uur ds. M. Oppenhuizen, CGK predikant wonend te Zwolle
De middagdienst is samen met CGK in de Lichtbron.
Beide diensten 80 personen en online.
Collecten:
1. Vrienden van Greijdanus
2. Kerk

22 augustus 2021
9.30 uur ds. R.T. te Velde, docent TU Kampen en wonend te Wezep
14.30 uur Martijn Dekker, jongerenwerker GKv Assen- Kloosterveen
Beide diensten 80 personen en online.
Collecten
1. SDOK
2. Kerk