Kerkdiensten

NB: Tot medio Juli worden de diensten gehouden in de Brugkerk, Zwolseweg 104, Balkbrug

1 juli 2018
9.30 uur ds. S. de Bruine
14.30 uur ds. S. de Bruine
In de morgendienst bevestiging ambtsdragers
De middagdienst is een themadienst in het openlucht theater

8 juli 2018
9.30 uur ds. L.E. Leeftink
14.30 uur ds. S. de Bruine

15 juli 2018
9.30 uur ds. S. de Bruine
14.30 uur ds. S. de Bruine

22 juli 2018
9.30 uur S. de Bruine
14.30 uur ds. R.M. Meijer

29 juli 2018
9.30 uur ds. J.B.K. de Vries
14.30 uur ds. J.B.K. de Vries