Kerkblad de Bouwsteen

Kopij ten behoeve van de Bouwsteen;

Verschijningsdata                    Sluitingsdata kopij

zondag   7 februari 2016   –   zondag 31 januari 2016

zondag 21 februari 2016   –   zondag 14 februari 2016

Kopij graag aanleveren per e-mail. Zo nodig kunt u de post kwijt in het postvakje van één van de redactieleden.