Info voor gasten

Vanwege de corona maatregelen worden de kerkdiensten in aangepaste vorm belegd in ons kerkgebouw.
Zo zijn er per dienst slechts 70 zitplaatsen beschikbaar.

Leden van de gemeente worden per wijk uitgenodigd om de diensten bij te wonen, tot een maximum van 70.

Wilt u als gast graag een dienst bijwonen dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan kerkelijkbureau@balkbrug.gkv.nl met vermelding van de datum van de dienst, het aantal en de namen van de gasten en of ze tot hetzelfde gezin behoren.