Evangelisatie

Wilt u meer weten over het christelijk geloof? Uiteraard bent u van harte welkom om een van onze kerkdiensten bij te wonen!

In het boekje ‘alleen gratis verkrijgbaar!’ vindt u een uitleg over het christelijk geloof. Klik hier om de 1e 22 pagina’s van het boekje ‘Alleen gratis’ verkrijgbaar! te bekijken. Wanneer u het hele boekje wilt ontvangen en/of meer informatie wilt, dan kunt u een mail sturen aan: ec@balkbrug.gkv.nl

Wat is de evangelisatiecommissie?

De Evangelisatiecommissie in Balkbrug wil graag iedereen het goede nieuws laten horen; het nieuws dat God de Vader Zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om voor al onze zonden en fouten te sterven. Door Zijn sterven aan het kruis, mogen wij, ondanks dat wij nog elke dag verkeerde dingen doen, Gods kinderen zijn! Omdat we dit grote cadeau, dat levens veranderd, graag met iedereen willen delen, hebben wij, als evangelisatiecommissie, een aantal activiteiten opgezet. Wij hopen u of jou te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten of bij ons in de kerk. Van harte welkom!

Activiteiten evangelisatiecommissie

Camping Si-Es-An
In de zomervakantie verzorgen wij op camping Si-Es-An op de zondag een zondagavondzang om zo, samen met de campinggasten, te zingen tot eer van God.

Kerst
De avond voor kerst gaan ouderen en jongeren van onze gemeente zingen op straat. Hiermee willen we laten horen dat we blij zijn dat Jezus geboren is! Daarnaast staan we op de kerstmarkten van Balkbrug en Dedemsvaart om de geboorte van Jezus te verkondigen.

Pasen
Elk jaar wordt er met Pasen op 2e Paasdag een gezinssamenkomst gehouden. Wij willen dan gedenken dat de Here Jezus de dood heeft overwonnen en uit het graf is opgestaan.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten dan kunt u altijd contact opnemen via de mail: ec@balkbrug.gkv.nl. Wij hopen u tijdens een van onze activiteiten of in een van onze kerkdiensten te mogen ontmoeten.

Van harte welkom!