Besluit omtrent Coronavirus

Het is fijn dat we weer kerkdiensten kunnen beleggen. We moeten ons echter wel houden aan de voorschriften van het RIVM. Klik hier om te zien hoe we met ingang van 5 juli de dienst organiseren.

______________________________

(voorlaatste besluit)
In een eerdere berichtgeving heeft u kunnen lezen dat er geen erediensten en activiteiten in ons kerkgebouw plaatsvinden tot 6 april.

De overheid heeft op 23 maart jl. bekend gemaakt dat de al genomen maatregelen zijn verlengd en hier en daar worden aangescherpt.
Daaruit volgt dat het kerkgebouw t/m 1 juni 2020 dicht blijft en er tot die tijd geen erediensten en overige activiteiten zullen plaatsvinden.

Hierop maken wij tijdens de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen een uitzondering.

In de Stille Week zullen 2 Vespers worden opgenomen. Deze worden op dinsdagavond 7 april en donderdagavond 9 april op YouTube geplaatst. De opnames zullen om ongeveer 19.30 op de betreffende avonden beschikbaar zijn.

Ds. de Bruine zal, bijgestaan door enkele mensen, deze Vespers leiden.

Op Goede Vrijdag 10 april zal er, ook op YouTube, een eredienst worden geplaatst met beeld en geluid. Ook dan is de opname om 19.30 uur beschikbaar. Ds. de Bruine is in deze dienst de voorganger.

Op 1e Paasdag (zondag 12 april) wordt er ook een eredienst op YouTube geplaatst.
Ds. de Bruine zal dan voorgaan en net als bij de Vespers en Goede Vrijdag zullen hier uitsluitend diegenen aanwezig zijn, die een taak hebben. Dan zullen de opnames vanaf 10.30 uur beschikbaar zijn.

Van de betreffende opnames zult u, zodra ze beschikbaar zijn, via de kerkmail een link toegestuurd krijgen waarmee u de opnames kunt bekijken.
De links zullen ook op de website van de kerk geplaatst worden onder het kopje ‘Kerkdiensten’.

U kunt ze ook later nog bekijken.

De broeders en zusters met een ‘luisterkastje’ thuis zullen telefonisch op de hoogte worden gebracht zodat zij deze opnames ook kunnen beluisteren.

Wij bidden u een goede Stille Week en alvast een gezegende viering van het Paasfeest toe.

Namens de kerkenraad,

Aline en Christa | Scriba

____________________________________

(1e besluit volgt hieronder)

Geliefde gemeente,

Donderdagavond 12 maart is het moderamen bijeengekomen na de aankondiging van extra maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus. Als moderamen volgen wij de instructies van de overheid en het RIVM op. Voor onze kerken heeft het Steunpunt Kerk en Werk (SKW) adviezen opgesteld en als moderamen van de GKV Balkbrug sluiten wij ons hierbij aan. Hieronder volgt de toelichting.

Besluit

Tot en met 31 maart 2020 zal het kerkgebouw gesloten zijn voor alle activiteiten!

Hierop kunnen en zullen geen uitzonderingen worden gemaakt. Dit betekent dat er geen kerkdiensten, vergaderingen, catechisaties, jeugdverenigingen, koorrepetities, concerten, schoonmaak etc. zullen plaatsvinden.

Online kerkdiensten

Het SKW is momenteel bezig een lijst samen te stellen van kerken, die een kleine bijeenkomst organiseren, waarvan een livestream mogelijk is. Inmiddels is duidelijk dat in onze omgeving het volgende wordt georganiseerd: De GKV Heemse zal een dienst uitzenden die live te volgen is zonder kerkgangers, zie gkvheemse.nl. De GKV Heemse-Marslanden zendt via kerkdienstgemist.nl een korte overdenking uit. Daarnaast zal de EO op de komende zondagen een kerkdienst uitzenden op televisie. Het is dus mogelijk om thuis op allerlei manieren andere kerkdiensten te volgen. Naast al het bovenstaande kunt u ook oude en live diensten bekijken online, bijvoorbeeld via:

Bezoeken

Volgens het SKW kunnen de bezoeken voorlopig gewoon doorgaan, zolang de normale hygiëne in acht wordt genomen. Mocht iemand besmet zijn met een milde variant, dan wordt alleen telefonisch contact geadviseerd. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg nodig dan is het verstandig om contact te zoeken met de betreffende (huis)arts en die om advies te vragen.

Wij hopen en bidden dat dit in onze gemeente niet nodig zal zijn.

Mochten er dingen veranderen, dan zult u daarvan op de hoogte worden gesteld. Wilt u zelf op de hoogte blijven, dan raden wij u aan de website van het SKW in de gaten te houden. https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/

Tot slot

Wij zijn ons als moderamen en kerkenraad bewust van de impact die deze maatregelen op ons als gemeente en ons kerkelijk leven en andere activiteiten zullen hebben. Wij hebben de huidige situatie ook in gebed gebracht en willen dat ook van u vragen. Wij hebben een machtige God die alles overziet. Laten we als zijn kinderen ook deze situatie in Zijn handen leggen en ons vertrouwen op Hem stellen.

Namens het moderamen,

Aline | Scriba GKV Balkbrug