Collectedoelen 2018

Als diaconie stellen we aan het eind van het jaar een nieuw collecterooster op. We kijken dan naar de stichtingen en verenigingen die de hulp het meest nodig hebben. Ook vragen we u om mee te denken. Zo zijn we allemaal betrokken bij het barmhartigheidswerk in binnen- en buitenland.

Collecterooster 2018 1.4