Prekenserie leerdienst Artikel 29

Binnenkort willen we de preken uit de series ook op de website plaatsen. Hier treft u de laatste aantekeningen aan welke bij de serie hoorden naar aanleiding van het leerdienst-thema over artikel 29.

Thema: de kerk heeft goud in handen voor de volgende generatie……..

1.      N.a.v. de vorige week het verzoek om na te denken over de zin: heeft de waarheid (opstandingsverhaal, het echte verhaal) een veranderend effect op jouw christen zijn? Deze quote kwam naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Openbaring 2:1-7 wat je doet is zinloos wanneer het jouw leven niet verandert.

2.      Hoe komt het toch dat de kenmerken van de kerk (artikel 29) wel altijd genoemd worden terwijl wanneer het over jou zelf gaat, kernwaarden van echt – christen zijn, dat opeens veel minder aandacht / accent krijgt.

3.      Wat willen we doen / hoe willen we bereiken dat ouderen en jongeren niet langer als 2 aparte eenheden binnen de gemeente fungeren…………………..in mijn beleving is er weinig samenhang tussen die 2. Herken je dat en zo ja, hoe zouden we dat kunnen opheffen / verbeteren? Probeer maar gewoon eens heel praktisch te denken.

4.      Hoe zien kinderen / kleinkinderen of het geloof voor hun ouders /grootouders echt leeft?

5.      Op welke manier heeft je geloof invloed op je levensstijl en wat merkt jouw kind, jouw omgeving er van?

6.      Samen de kerkdienst beleven………………. hoe vinden je kinderen het in de kerkdienst………………………. en probeer in zo’n gesprek eens uit te stijgen boven de overbekende klanken als: saai, regels, traditie, duurt te lang, gebed eindeloos, probeer eens dieper te gaan dan aan de oppervlakte te blijven hangen……………………waarom gaan we naar de kerk, wat doen we in de kerk, wat staat centraal in de kerkdienst, vanuit een positieve mind krijg je een gesprek niet vanuit het negatieve “gevoel.” Dat is niet zo inspirerend en levert in de regel alleen maar een zinloos gesprek op.

7.      Wat zouden we als gemeente (dus samen) nog meer kunnen betekenen voor onze jongeren in de kerk (niet alleen de dienst),  wat zou je daarvoor willen inleveren? Wat zouden de jongeren willen inleveren? Wat hebben de jongeren de ouderen te geven? Wat hebben de ouderen aan de jongeren te bieden.

8.      Als jullie het belangrijk vinden dat jongeren meer worden aangesproken door de diensten, wat is dan de beste manier om dit proces in gang te zetten?

Je mag al van tevoren reageren………………….. maar veel van deze punten kunnen ook een plaats krijgen in de nabespreking na de dienst! Ik hoop op een goede, positieve bespreking en dat de kerk tijdens de middagdienst goed bezocht zal worden want dit gaat ons als gemeente toch allemaal aan?